Mapy kolem nás

Společenská akce
Plakát Mapy kolem nás
Pořádá: Liberecký kraj ve spolupráci s KVK v Liberci a dalšími organizacemi

Po tři dny budou v knihovně hlavním tématem mapy, jejich minulost i budoucnost. Akce pro školy a veřejnost zaměřená na propagaci map, geografických informačních systémů, sběru dat i nových technologií, které s touto problematikou souvisí.

I letos máme za cíl představit studentům zajímavá témata a formou interaktivní zábavy ukázat různé technologické oblasti i jejich praktické využití. Prostřednictvím odborníků na stanovištích si tak žáci a studenti mohou vyzkoušet moderní technologie a možná i najít inspiraci pro jejich budoucí směřování.  Studentům představíme témata jako jsou např. geoinformatika, 3D tisk a 3D sken, zpracování a modelace krajiny v počítačových hrách, astronomii či možnost využití počítačových her k výuce programování. Pro mladší žáky je navíc připravena i zábavná úniková hra či mapové hry s enviromentálním podtextem.  Součástí akce bude jako každý rok malování velké komponované mapy.

Další informace a registrace pro školy na http://atlas.kraj-lbc.cz/mapykolemnas

Kdy: 10. říjen - 12. říjen
Kde: hlavní budova, 2. patro
Vstupné: zdarma