Liberecké oběti holocaustu a jejich symbolický návrat domů do města pod Ještědem

Přednáška Beseda
Plakát Liberecké oběti holocaustu a jejich symbolický návrat domů do města pod Ještědem
Pořádá: Krajská vědecká knihovna v Liberci a TUL ve spolupráci s Židovskou obcí Liberec

Míra brutality, která holocaustu dominuje, sebou nese jednoznačnou snahu nacistického režimu dehumanizovat své oběti. Postupnými kroky zbavit „nechtěné“ lidské důstojnosti a možnosti participace na společenském, hospodářském, kulturním a sociálním životě společnosti. Z lidí se stávala čísla, čímž ztráceli svou individualitu, osobitost a důstojnost. Jejich příběhy měly trvale zmizet z „paměti lidské civilizace“. V případě Liberce byl proces zapomínání velmi rychlý. Do města se po konci druhé světové války vrátil a trvale zůstal pouhý zlomek původní židovské komunity. V důsledku procesu vysídlení valné většiny německy mluvících obyvatel z města zmizeli i ti, kteří by na dotyčné mohli vzpomínat. Proces zapomínání byl završen vývojem po únorovém převzetí de facto monopolu moci ve státě komunistickou stranou. Cílem této výstavy je vrátit do „paměti“ města několik z těch, kteří museli Liberec nuceně opustit a jejichž životy zásadním a často nezvratným způsobem holocaust zasáhl. Z „nechtěných“ se mají stát „chtění“ a proces dehumanizace obětí holocaustu má být alespoň symbolicky zastaven, dotyčným navrácena jejich identita, protože jak je psáno v Talmudu „Člověk je zapomenut pouze tehdy, když je zapomenuto jeho jméno“.

V 17.00 se před knihovnou koná vernisáž venkovní panelové výstavy "Návrat domů. Liberecké oběti holocaustu"

Výstavu připravila Krajská vědecká knihovna v Liberci a Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Židovskou obcí Liberec. Konání výstavy bylo finančně podpořeno Libereckým krajem a statutárním městem Liberec.

 

Kdy: 4. říjen
V kolik hodin: 17:30
Kde: hlavní budova, Velký sál, 2. patro
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Liberecké oběti holocaustu a jejich symbolický návrat domů do města pod Ještědem