Databanka: Jak tvořit vzdělávací lekce pro školy

Seminář
Plakát Databanka: Jak tvořit vzdělávací lekce pro školy

Databanka: Jak tvořit vzdělávací lekce pro školy

Akce je hrazena z projektu Rozvoj spolupráce knihoven a škol, realizovaný ve spolupráci Knihovny Jiřího Mahena v Brně, SKIP ČR, Krajské vědecké knihovny v Liberci, za finanční podpory MK ČR z projektu VISK 1 2024.

Středa 12. června 2024 od 10:00

Anotace:

Na semináři Databanka: Jak tvořit vzdělávací lekce pro školy společně nahlédneme pod pokličku tvorby vzdělávacích knihovnických lekcí, a to v souladu s platnými kurikulárními dokumenty, jimiž se řídí české školství. Ukážeme si, k čemu mohou knihovníkům sloužit znalosti klíčových kompetencí, vzdělávacích oblastí a průřezových témat při tvorbě lekcí, budeme se zabývat otázkou, zda si umíme správně stanovovat cíle vzdělávacích programů. Na semináři si ukážeme na příkladu již existujících lekcí, jak lze s dětmi kreativně pracovat i bez použití pracovních listů jako hlavní vzdělávací metody a vytvoříme si návrh pro lekci novou.

Místo konání akce:

  • Krajská vědecká knihovna v Liberci, Velký sál na podlaží 2

Přihlášení k účasti:

  • Přihláška
  • Seznam přihlášených účastníků nebude zveřejněn

Organizační pokyny:

  • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
  • Délka akce: 5 hodin
  • Počet účastníků: není omezen
  • Občerstvení: drobné občerstvení a káva zajištěna
  • Předpokládané ukončení: 15:00

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 12. červen - 12. červen
V kolik hodin: 10:00 - 15:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Databanka: Jak tvořit vzdělávací lekce pro školy