Práce s programem Word pro mírně pokročilé

Kurz
Plakát Práce s programem Word pro mírně pokročilé

Práce s programem Word pro mírně pokročilé

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Pátek 31. května 2024 v 9 hodin

Lektor: Martin Zicha

Informace pro účastníky:

Cílem školení je prohloubit znalosti práce s programem Word nad rámec základního vytváření dokumentů a formátování textu. Projdeme si užitečná nastavení a funkce, které nám pomohou při vytváření složitějších dokumentů. Na příkladech si vyzkoušíme řešení častých problémů s formátováním a strukturováním obsahu. Vyzkoušíme si také vkládání různých objektů do dokumentu a za pomocí stylů udržíme konsistentní formátování dokumentu jako celku.

Pracovat se bude s verzí Microsoft Word 2016.

Návaznost kurzu:

Volně navazuje na kurz z minulého roku, jeho absolvování ale není podmínkou účasti na kurzu letošním.

Osnova školení:

 1. Rekapitulace užitečných funkcí
  • Zobrazení skrytých znaků formátování.
  • Používání stylů a jejich úpravy.
  • Najít a nahradit.
 2. Práce s textem.
  • Tabulátory.
 3. Práce s objekty.
  • Vkládání a možnosti práce s různými typy objektů: textová pole, tvary nebo obrázky.
  • Způsoby výběru objektů a jejich organizace.
  • Možnosti vložení tabulky z Excelu a převod textu na tabulku.
 4. Práce s dokumentem.
  • Navigace v dokumentu.
  • Vkládání konců stránek a oddílů.
  • Automatické vytvoření obsahu.

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

 • Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny:

 • Délka: 5 hodin
 • Počet účastníků: maximálně 15
 • Účastníci si odnesou: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
 • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný
 • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 31. květen - 31. květen
V kolik hodin: 09:00 - 14:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Práce s programem Word pro mírně pokročilé