Přeshraniční projekty Česko-Sasko

Česko-německá spolupráce s univerzitními knihovnami

 Partneři: německé a české univerzitní knihovny

Prostor učení – knihovnická informační platforma

Cílem projektu bylo propojit zúčastněné knihovny do přeshraničního Prostoru učení adekvátně vybaveného informačními zdroji a technickým zázemím, a tím přispět k aktivní a efektivní podpoře vytváření a výměny znalostí.

 • Doba trvání projektu: říjen 2016 – prosinec 2018
 • Partneři projektu: Technische Universität Chemnitz, Univerzitní knihovna (leadpartner), Hochschule Zittau/Görlitz, Univerzitní knihovna, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Technická univerzita v Liberci, Univerzitní knihovna
 • Aktivity projektu: 
  • Pořízení elektronických informačních zdrojů (odborné online databáze, e-knihy)
  • Přeshraniční meziknihovní služby a vytváření příručních semestrálních aparátů (vzájemné využívání knihovních fondů, jejich výměna pro potřeby čtenářů jednotlivých knihoven). 
  • Technické vybavení prostoru učení (pořízení kvalitního technického vybavení pro prezentaci, spolupráci a sdílení informací)
  • Open Access Week (zapojení do mezinárodní akce, která podporuje otevřený přístup k vědeckým informacím)
  • Rozvoj informačních kompetencí (posilování informačních kompetencí studentů)
  • Odborné stáže pro pracovníky partnerských knihoven
  • V rámci jednotlivých aktivit budou probíhat workshopy a pracovní setkání.

Více o projektu (starý web KVK v Liberci).

 

Česko-saská síť knihoven, Informace bez hranic

Cílem projektu bylo prostřednictvím sítě spolupracujících knihoven v příhraničních oblastech Česka a Saska zprostředkovat informace a informační zdroje uživatelům knihoven i všem ostatním zájemcům z řad veřejnosti. Spolupráce a propojování vědeckých a veřejných knihoven, výměna a sdílení znalostí a zkušeností  na daném území se promítla do úrovně a kvality vzdělání.

 • Partneři projektu: Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek, Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek, Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna a Krajská vědecká knihovna v Liberci.
 • Doba trvání projektu: 1. prosince 2013 – 30. listopadu 2014