Přeshraniční projekty Česko-Sasko

 Česko-německá spolupráce s univerzitními knihovnami

 Partneři: německé a české univerzitní knihovny

 Česko-saská síť knihoven, Informace bez hranic

  • Cílem projektu bylo prostřednictvím sítě spolupracujících knihoven v příhraničních oblastech Česka a Saska zprostředkovat informace a informační zdroje uživatelům knihoven i všem ostatním zájemcům z řad veřejnosti. Spolupráce a propojování vědeckých a veřejných knihoven, výměna a sdílení znalostí a zkušeností  na daném území se promítla do úrovně a kvality vzdělání.

    Do projektu byly zapojeny čtyři instituce: Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek, Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek, Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna a Krajská vědecká knihovna v Liberci.

    Doba trvání projektu: 1. prosince 2013 – 30. listopadu 2014

Prostor učení – knihovnická informační platforma

  •  Cílem projektu bylo propojit zúčastněné knihovny do přeshraničního Prostoru učení adekvátně vybaveného informačními zdroji a technickým zázemím, a tím přispět k aktivní a efektivní podpoře vytváření a výměny znalostí.