Spolupráce s kantonem St. Gallen ve Švýcarsku

Krajská vědecká knihovna se dlouhodobě aktivně zúčastňuje výměnných programů v rámci spolupráce Libereckého kraje s kantonem St. Gallen ve Švýcarsku. Studijní cesta do St. Gallen od 30. 4. do 4. 5. 2017 měla za cíl seznámit se s nově fungující knihovnou Hauptpost a Knihovnou pro děti a mládež v Katharinengasse.

Městská knihovna Katharinen se jako Knihovna pro děti a mládež profiluje od roku 2015. V jejích prostorách proběhla  vernisáž výstavy českých ilustrací, komentovaná českou ilustrátorkou Evou Sýkorovou-Pekárkovou a malování „naživo“ v podání Liky Nüssli s hudebním doprovodem.

Co nás zaujalo:

Interkulturní knihovna LibraForum - V St. Gallen (bezmála 80 000 obyv.) žije cca 24% imigrantů, v některých okolních obcích až 50%. Kantonální vláda i město si uvědomuje význam podpory integrace cizinců žijících ve Švýcarsku, sbližování kultur, podporuje kulturní dialog na půdě knihovny. Cílem je vytvořit pro cizince stejné příležitosti přístupu k informacím. Interkulturní knihovna je budována od roku 2006. Knihovna obsahuje cca 10 000 knihovních jednotek. Pro migranty pořádají diskusní a konverzační kroužky, každý měsíc čtení pohádek v 10 jazycích, veřejná čtení apod.

Návštěva Regionálního didaktického centra (RDZ -  Regionale Didaktische Zenter)  Gossau, určeného pro žáky základních škol, studenty, ale i pedagogy. Je jedním z pěti center v kantonu St. Gallen, která fungují více než deset let. Nabízí řadu programů, workshopů, seminářů, vzdělávacích kurzů a dalších forem vzdělávání, prostřednictvím kterých jsou návštěvníci seznamováni s inovativním přístupem učení za použití názorných pomůcek k danému tématu. Součástí didaktického centra je mediatéka využívaná pedagogy k tvorbě vyučování. RDZ je dobrým příkladem pro vyučování ve stylu „Škola hrou“.

V závěru návštěvy se pod vedením švýcarské ilustrátorky Liky Nüssli uskutečnil v slavnostním sále Městské knihovny Katharinen výtvarný workshop se školními třídami, kterého se zúčastnily obě delegace.  Společně se švýcarskými dětmi jsme malovali obrázky na témata z výstavy Zlatá stuha.

****

Ve dnech 7. až 10. června 2017 nás navštívili milí hosté: Christa Oberholzer, Susanne Galliker a Lorena Ianzito z Městské knihovny v St. Gallen, Lika Nüssli a Dario Forlin – ilustrátoři a Andreas Bokanyi, zástupce města St. Gallen.

Program jsme ve středu zahájili na Libereckém kraji, odpolední program byl věnován společné prohlídce synagogy a knihovny, po přestávce jsme pak pokračovali prezentací o práci s dětmi a aktivitách Knihovny pro děti a mládež. Proběhla diskuse k mnohým tématům, švýcarští hosté obdivovali množství akcí, které se v knihovně odehrávají. První den jsme zakončili operním představením Rigoletto v Divadle F. X. Šaldy.

Druhý den jsme věnovali převážně Veletrhu dětské knihy. Zúčastnili jsme se jeho zahájení v Koloseu a stihli jsme si projít i prodejní stánky různých nakladatelství. Pro hosty bylo zajímavé nahlédnout pod pokličku lektorům, kteří se věnovali dětem na výtvarných workshopech inspirovaných knihou. Spěchali jsme do knihovny, kde se Lika Nüssli ujala workshopu s dětmi, který probíhal obdobně jako v St. Gallen – inspirací dětem byla výstava „Švýcarští ilustrátoři se představují“. Podvečer byl věnován zahájení výstavy švýcarských ilustrátorů v předsálí v druhém patře a byl ve znamení příprav společného česko-švýcarského projeku, společného koncertu a malování. Nadějný houslista Daniel Matejča oslovil snad každého posluchače v sále svým brilantním a procítěným výkonem. Ten ještě umocnily kresby Liky Nüssli přenášené z tabletu na velké plátno.

V pátek dopoledne jsme se nechali okouzlit tvorbou designérky Marcely Konárkové, která nám představila malé nakladatelství uměleckých knih POP-PAP Studio a svou vlastní tvorbu. Odpoledne jsme spolu s ředitelem Galerie Lázně Janem Randáčkem strávili příjemnou hodinku prohlídkou galerie s  výkladem. V 15.00 se konal na liberecké radnici křest 16. zvukové knihy v projektu „Děti čtou nevidomým dětem“. Tentokrát se křtilo CD Martina Vopěnky Spící město.

Návštěvu jsme ukončili sobotním výletem na Ještěd a prohlídkou Prahy, odkud pak švýcarská delegace odcestovala zpět do St. Gallen. Reciproční výměna měla smysl nejen v poznávání rozdílů v práci obou knihoven, ale i v navázání přátelství na obou stranách.

 

Účastníci projektu:

Blanka Konvalinková, Táňa Kuželková, Jaroslava Starcová, Kateřina Vítková, Jitka Soukupová, Eva Sýkorová Pekárková, ilustrátorka

tlumočník Jan Hanzl, Věra Jiránková (KÚ LK),

Marietta Ochsner, Sarah Bünter, Christa Oberholzer, Susanne Galliker, Lorena Ianzito, Joachim Bitter, Paula Looser, Lika Nüssli, ilustrátorka, Dario Forlin, Andreas Bokanyi

Děkujeme za finanční podporu Libereckému kraji a kantonu St. Gallen.