Knihovna získala certifikát Handicap Friendly!

logo handicap friendly (jpg)Máme radost! Za tímto oceněním se skrývají léta systematické práce a vytváření speciálních podmínek pro handicapované,
při jejichž tvorbě knihovna vycházela ze Standardu Handicap Friendly.
V několika posledních letech se zaměřujeme hlavně na osoby se sluchovým postižením. Vytváříme vhodný knihovní
fond pro neslyšící komunitu v Libereckém kraji, zakoupili jsme počítač s kamerou, který umožňuje snadnou
komunikaci neslyšících online. V knihovně jsou umístěny dvě indukční smyčky (pomáhající lidem s
naslouchátkem) a světelná signalizace při požárním poplachu.
Pracovníci knihovny prošli několika školeními, kde se seznámili se světem neslyšících, a někteří z nich se
naučili nebo se učí komunikovat v českém znakovém jazyce.

Pro neslyšící pořádáme exkurze, přednášky a kurzy tlumočené do českého znakového jazyka.

Naše nové webové stránky splňují podmínky o přístupnosti webu podle zákona 99/2019 Sb., a odpovídají též potřebám
neslyšících (videa s titulky). Aktivně spolupracujeme s místními a celostátními organizacemi, které se zaměřují na osoby se
sluchovým postižením.
Vydali jsme již 4 „znakoknihy“, které pomáhají neslyšícím lépe číst – tedy pochopit psaný text s pomocí videa v českém znakovém jazyce. www.znakokniha.cz

Děkujeme všem, kteří nám při této činnosti pomáhají a hlavně Karlu Redlichovi, tlumočníkovi do českého znakového jazyka, který nám svět neslyšících přiblížil a pomohl nám mu alespoň trochu porozumět.

 

Blanka Konvalinková