Dosavadní ředitelka knihovny se loučí

Po jedenácti letech úspěšné činnosti odchází dosavadní ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Mgr. Blanka Konvalinková ze své pozice a vedení knihovny předává své dlouholeté kolegyni a zástupkyni PhDr. Daně Petrýdesové, jež uspěla ve výběrovém řízení a funkci převezme od 1. dubna 2021. Se čtenáři a uživateli knihovny se paní ředitelka Konvalinková loučí následujícími slovy:

Vážení a milí čtenáři a návštěvníci knihovny,

od čtvrtka 1. dubna povede Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci paní PhDr. Dana Petrýdesová. Věřím, že bude tou pravou ženou na svém místě a že se jí podaří pokračovat v nastaveném trendu takové knihovny, která čtenáře vítá s otevřenou náručí a poskytuje mu nejen základní, ale i nadstandardní služby. Paní Petrýdesová je odborníkem na design služeb knihoven, v posledním období se zaměřuje nejen na vzdělávání veřejnosti, ale i na vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti dětí a studentů. Knihovna se pod jejím vedením určitě bude velmi dobře rozvíjet – a já, nyní již bývalá ředitelka, se na to budu zpovzdálí dívat a radovat se z příštích úspěchů. Těch uplynulých 11 let ve funkci ředitelky bylo náročných, ale nejvíce namáhavý rok poslední, rok s covidem.

Přála bych nové paní ředitelce, aby tato nepříjemná etapa už skončila a aby se v knihovně už brzy opět obnovil běžný provoz – s množstvím čtenářů a návštěvníků. Dále jí přeji hodně síly, trpělivosti, odvahy a důslednosti, s kterou půjde za splněním svých cílů. A také skvělé spolupracovníky a vstřícného zřizovatele, s jejichž pomocí a podporou knihovnu povede dál.

Knihovna je tu pro vás, milí čtenáři z Liberce i z regionu – a já věřím, že se k nám brzy vrátíte a oživíte ten prostor, který je bez vás smutný a prázdný.

Blanka Konvalinková

Symbolické předání klíčů od ředitelny:

 Symbolické předání klíčů od ředitelny (jpg)