Nová germanika v našem fondu

Milí čtenáři, možná víte, že jednou ze specializací naší knihovny vzhledem ke geografickým a historickým souvislostem našeho města a regionu je i péče o fond tzv. germanik a „sudetik“. Jedná se o díla v německém jazyce, jejichž autoři se narodili, či působili na území našeho města či kraje, dále o díla, která u nás byla vydána německými nakladateli do roku 1945, nebo díla, která obecně pojednávají o Němcích na českém území. I nadále se snažíme doplňovat kolekci o další knihy, které dotvářejí obraz o životě a osudech Němců u nás, a mohou tak být podkladem pro studium této problematiky. V tomto smyslu se nám nedávno podařilo náš fond významným způsobem rozšířit o dvě díla.

Prvním z nich je sedmidílný Atlas německých nářečí v Čechách, který přináší rozsáhlou dokumentaci německých nářečí, používaných na území Čech, Moravy a Slezska do roku 1945, a zachycuje tak jazykové i společenské důsledky dlouhodobé koexistence dvou jazykově odlišných národů.

BACHMANN, Armin R. aj. (eds.). Atlas der deutschen Mundarten in Tschechien. Band I-VII. Tübingen: Francke Verlag, 2014-2020. 

Detail knihy v katalogu

 

Druhým dílem je Biografický slovník německy mluvící emigrace po roce 1933. Třísvazková publikace přináší více než 8 000 biografických hesel o německy mluvících antifašistech, kteří emigrovali z Německa, Československa a Rakouska v letech 1933-1945. Jde o první souhrnné dílo zabývající se osudem lidí, kteří byli pronásledováni národněsocialistickým režimem kvůli svému politickému přesvědčení nebo židovskému původu a byli tak přinuceni k vystěhování. Příručka je kvalitním zdrojem pro badatele, kteří se zabývají nacistickým obdobím Německa a dějinami migrace.

RÖDER, Werner a Herbert Arthur STRAUSS, ed. Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933: International biographical dictionary of Central European émigrés 1933-1945. [Berlin]: De Gruyter, 2016, 4 svazky. ISBN 978-3-598-11420-5.

Detail knihy v katalogu

 

Obě tato díla najdete ve Studijní knihovně a jsou k dispozici k prezenčnímu studiu.