Provoz knihovny a konání akcí - co aktuálně platí

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,

srdečně Vás zveme k návštěvě knihovny. Vzhledem k aktuálně platným nařízením v souvislosti s epidemií onemocnění Covid-19 se však nevyhneme určitým omezením. Sledujte proto náš web a sociální sítě, kde budeme zveřejňovat aktuální informace a pravidla pro provoz knihovny a konání akcí. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR od 22. 11. 2021 (omezení maloobchodu a služeb včetně knihoven, pravidla pro konání akcí, prokázání bezinfekčnosti apod.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnicvtí, s účinností od 25. 10. 2021 do odvolání (ochrana dýchacích cest)

Nejdůležitější pravidla týkající se fungování knihovny

Pobyt v knihovně

 • dodržování pravidla 3R – ochrana dýchacích cest, rozestupy min. 1,5 m, dezinfekce rukou
 • výjimku nosit ochranu dýchacích cest mají děti, které dosud nezahájily školní docházku
 • počet návštěvníků v knihovně je omezen – pouze 1 osoba na 10 m2
 • pro půjčování a vracení doporučujeme použití samoobslužných pultů

Akce v knihovně (přednášky, koncerty, workshopy, vernisáže apod.)

 • všichni návštěvníci musí splňovat podmínky podle bodu I/17 Mimořádného opatření MZ ČR platného od 22. 11. 2021 (bezinfekčnost) a musí být schopni toto prokázat (týká se též účinkujících, lektorů…). Účastníky akcí žádáme o předložení:
  • certifikátu o ukončeném očkování
  • potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech
  • RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u: a) u osob do 18 let, b) u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci, c) u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní
  • děti do 12 let žádné potvrzení předkládat dále nemusí
 • knihovna jako organizátor akce je povinna splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě, která splnění podmínek neprokáže, neumožnit účast na akci
 • při pořádání akcí pro děti a mládež do 18 let je knihovna povinna vést evidenci účastníků a uchovat ji po dobu 30 dnů ode dne realizace akce

Děkujeme Vám za pochopení.