Provoz knihovny a konání akcí - co aktuálně platí

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,

srdečně Vás zveme k návštěvě knihovny. Vzhledem k aktuálně platným nařízením v souvislosti s epidemií onemocnění Covid-19 se však nevyhneme určitým omezením. Sledujte proto náš web a sociální sítě, kde budeme zveřejňovat aktuální informace a pravidla pro provoz knihovny a konání akcí. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR od 10. 2. 2022 (omezení maloobchodu a služeb včetně knihoven)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnicvtí, s účinností od 25. 10. 2021 do odvolání (ochrana dýchacích cest)

Nejdůležitější pravidla týkající se fungování knihovny

Pobyt v knihovně

  • dodržování ochrany dýchacích cest, dezinfekce rukou
  • výjimku nosit ochranu dýchacích cest mají děti, které dosud nezahájily školní docházku
  • pro půjčování a vracení doporučujeme použití samoobslužných pultů

Akce v knihovně (přednášky, koncerty, workshopy, vernisáže apod.)

  • podle platného nařízení je nutné dodržet ochranu dýchacích cest