Průzkum - čtenáři a on-line služby

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v současné době oslovujeme emailem čtenáře knihovny s prosbou o vyplnění online dotazníku, který se týká služeb naší knihovny. Dovolujeme si o totéž požádat i Vás. Prosíme o vyplnění dotazníku do 31. 10. 2021. Průzkum je součástí projektu, na kterém spolupracujeme s Městskou knihovnou v Praze a Univerzitou Pardubice. Vyplnění dotazníku a Vaše zpětná vazba nám pomůže při dalším zlepšování služeb. 

Otevřít dotazník

Děkujeme za spolupráci! S výsledky průzkumu Vás na našich stránkách seznámíme v příštím roce.