Zelené pořady v knihovně

Cyklus ekologických akcí o životním prostředí s dětmi a pro děti.

Projektem Zelené pořady se chce Krajská vědecká knihovna v Liberci zařadit mezi organizace, které usilují o zvýšené povědomí o ekologii a ochraně životního prostředí mezi dětmi. V rámci projektu budou nabídnuty venkovní i interiérové aktivity, v průběhu kterých si děti budou moci prohlubovat znalosti o přírodě, její ochraně a o správném chování v ní. Aktivity budou probíhat od září 2021 do června 2022.

Odkud vzešla tato myšlenka? V roce 2021 je totiž hlavním komunikačním tématem všech českých knihoven udržitelnost. Vychází z Cílů udržitelného rozvoje formulovaných Organizací spojených národů. Mnohé zahraniční knihovny i mezinárodní knihovnické iniciativy již vzaly tento koncept za svůj, a v roce 2021 by se měl promítnout i v českém knihovnictví. A touto cestou by se k němu chtěla připojit i liberecká knihovna.

Projekt odstartují venkovní aktivity. Jako první proběhne už v září exkurze do liberecké zoo s odborným komentářem pana ředitele, která dětem přiblíží problematiku ohrožených živočišných druhů žijících ve volné přírodě i v zoo. Následovat bude vycházka do přírody se skautským vedoucím, zaměřená na správné chování v lese. Závěrečnou aktivitou bude prohlídka Ekocentra v Oldřichově v Hájích spojená s malým výletem. Akce jsou určeny pro kolektiv 10 až 15 dětí ve věku 6 až 10 let.

Do vnitřních prostor jsou naplánované výtvarné workshopy s Mgr. Jitkou Mrázkovou a dílny s PhDr. Zdeňkem Rakušanem, Ph.D.

Děti si budou moci vyzkoušet:

  • výrobu masky chráněného zvířete
  • výrobu tabulky s délkou tlení materiálů v přírodě
  • výtvarné zpracování námětů na ochranu přírody
  • dílny s tematikou likvidace odpadů s ukázkami

Akce ve vnitřních prostorách uzavře klaunské představení pro děti z mateřských škol "O lidském zvířátku" aneb Ekologie pro nejmenší, kde bude na jednoduchém příběhu za pomoci pantomimy, vyprávění, hudebních nástrojů a žonglování dětem vylíčeno postavení člověka ve světě, s důrazem na základní ekologické a společenské hodnoty.

Zelené pořady budou realizovány v rámci projektu Kulturně vzdělávací pořady pro děti, finančně podpořeném Fondem kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.

Další informace o projektu a možnosti přihlášení na jednotlivé aktivity můžete najít na webu v článku Zelené pořady 

Zvány jsou všechny děti!