Knihy roku LK v knihovně

V prostorách Studijní knihovny jsme pro vás nově zřídili aktuální výstavu knih nominovaných a oceněných v soutěži Kniha roku Libereckého kraje. 

Knihy roku LK v knihovně 

Liberecký kraj se rozhodl zpřístupnit sbírku všech knih nominovaných a oceněných ve všech ročnících soutěže Kniha roku Libereckého kraje, a to v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci. 

Liberecká Krajská vědecká knihovna, která je tradičním partnerem soutěže při jejím vyhodnocování a slavnostním vyhlášení výsledků, přijala nabídku Libereckého kraje a převzala do svého fondu kompletní soubor všech doposud nominovaných a oceněných publikací. Knihy se staly součástí fondu knihovny a jako takové jsou běžným způsobem dohledatelné v katalogu knihovny a je možné si je vypůjčit, tak jak jsou čtenáři zvyklí. Publikace jsou navíc označeny nálepkou s textem „Kniha nominovaná do soutěže Kniha roku Libereckého kraje“. V prostorách Studijní knihovny je umístěna výstavka, která postupně představí všechny nominované a oceněné knihy v jednotlivých ročnících.

Na webových stránkách knihovny je již nyní v sekci Regionální historie a literatura vytvořena samostatná stránka věnovaná soutěži Kniha roku LK. Zde čtenáři naleznou seznam všech titulů, které se soutěže zúčastnily, rozdělený do jednotlivých kategorií.