Harrachové – vznešenost zavazuje

26. ledna byl zahájen 13. ročník projektu Po stopách šlechtických rodů s názvem Harrachové - vznešenost zavazuje. Liberecká knihovna jako jeden z partnerů uspořádá během roku 2023 několik přednášek s harrachovskou tématikou.  

Po stopách šlechtických rodů 2023: Harrachové – vznešenost zavazuje

Patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody. Hráli zásadní roli v našich dějinách jako vysocí představitelé státu a církve, ale také jako pokrokoví správci panství. Představit starobylý rod Harrachů a probudit zájem veřejnosti o něj je cílem 13. ročníku projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů s podtitulem Harrachové – vznešenost zavazuje.

Odkaz osvíceného myšlení a pokrokového hospodaření rodu Harrachů nacházíme napříč regiony. Díky častým pobytům v zahraničí přinášeli řadu novinek a jejich práce byla široce oceňovaná. To platí také o výrobcích z harrachovské sklárny, které nechyběly na řadě královských dvorů.

Letos uplyne několik významných výročí, což dává příležitost tento starobylý rod připomenout. Přesně před 400 lety nastoupil Arnošt Vojtěch z Harrachu na pražský arcibiskupský stolec a zároveň je tomu 400 let od sňatku Isabely Kateřiny z Harrachu s Albrechtem z Valdštejna. Harrachové byli s českými zeměmi velmi silně spjati a zanechali v naší historii hlubokou stopu.

V letošním roce si připomínáme také 70 let od zpřístupnění zámku Hrádek u Nechanic veřejnosti. Právě toto letní lovecké a reprezentační sídlo Harrachů bude společně se zámkem Janovice u Rýmařova hlavním objektem letošního harrachovského roku.

Po stopách šlechtických rodů je projekt, který Národní památkový ústav organizuje ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky a dalšími vědeckými a paměťovými institucemi. Cílem je výzkum a prezentace odkazu šlechtických rodů zemí Koruny české, jejichž někdejší rezidence Národní památkový ústav spravuje. Více o projektu a kompletní program všech akcí na www.npu.cz

V rámci projektu Harrachové – vznešenost zavazuje nabídne i Krajská vědecká knihovna v Liberci v průběhu roku 2023 několik přednášek s harrachovskou tématikou. Jedná se o tyto akce:

  • 27. 4. 2023 - Jan Nepomuk hrabě Harrach a rozvoj turistiky a lyžařství. Přednáší PaedDr. Jan Luštinec.
  • 26. 10. 2023 - Harrachovské hospodářské dvory. Přednáší Ing. Jan Žižka. 
  • 21. 11. 2023 - František Arnošt hrabě Harrach. Přednáší PhDr. Filip Binder.

Akce budou vždy včas prezentovány v programu knihovny.

Výtvarná soutěž pro děti

V rámci celoroční kampaně Harrachové. Vznešenost zavazuje byla též vyhlášena výtvarná soutěž pro školy Děti památkám, památky dětem. Soutěže se mohou účastnit školní kolektivy všech stupňů ZŠ a SŠ. Práce budou hodnoceny zvlášť v několika stanovených kategoriích. Termín odevzdání prací je do 20. dubna 2023. Vítězné práce budou v květnu vystaveny v samostatné výstavě v Krajské vědecké knihovně v Liberci a od června do září na zámku Frýdlant v Čechách. Veškeré informace najdou zájmeci na plakátě níže.