Knihovník roku Libereckého kraje

Regionální výbor SKIP Libereckého kraje vyhlašuje soutěž o nejlepšího knihovníka roku. Nominaci může zasla kdokoliv až do 15. 9. Zúčastněte se a oceňte svého oblíbeného knihovníka!

Hledá se Knihovník/Knihovnice roku Libereckého kraje

Léto je v knihovnách ve znamení příměstských táborů, výstav či koncertů. Zároveň je to období, ve kterém již od roku 2012 spouští Regionální výbor SKIP Libereckého kraje příjem nominací na Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje. Anketa je vyhlašována jako bienále a to ve dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy na nominace může podat kdokoliv z řad odborné i široké veřejnosti, tedy jakýkoliv uživatel či návštěvník knihovny.

V letošním roce hledáme knihovnickou osobnost, která se kontinuálně věnuje komunitním aktivitám, tvoří knihovnu přístupnou všem obyvatelům bez rozdílu a je nezastupitelným prvkem ve vaší obci. Knihovník se stává nejen průvodcem při výběru knih a uspokojování nejrůznějších čtenářských zájmů, ale pro mnohé je i informační pracovník, záchranný bod při nastavení hardwaru, pořadatel dílen čtení pro děti, kulturních akcí s osobnostmi veřejného života, setkání s rodáky a nezřídka knihovník vede i setkání klubů seniorů či trénování paměti. Ocenění si zaslouží i knihovník, který zrealizoval netradiční projekt v podobě zajímavé výstavy, čtenářské aktivity či pro knihovnu netypické disciplíny.

Řada knihovníků se za léta působení stali osobnostmi, které se významně podílí na kulturním životě obce. Jste-li spokojeným čtenářem, návštěvníkem či zřizovatelem knihovny a chcete vyjádřit uznání své oblíbené a inovativní knihovnici, pošlete nám nominaci do 15. září 2023 na email: skiplibereckykraj@gmail.com s předmětem Knihovník roku.

Návrhy posoudí Regionální výbor SKIP. Hodnotí se osobnost knihovníka, jeho snaha o spolupráci s obcí a pověřenou knihovnou. Dále pak péče o samotnou knihovnu, fond a prostředí. Dalším prvkem k zamyšlení jsou komunitní aktivity. Plusové body knihovník získá dalším sebevzděláváním a svou otevřeností vůči moderním technologiím. 

Výsledky letošního ročníku se knihovníci i veřejnost dozví na slavnostním  předání ocenění 28. listopadu 2023 v Krajské vědecké knihovně v Liberci při dopoledním Setkání knihovníků Libereckého kraje za účasti náměstkyně hejtmana Květy Vinklátové, pověřené řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Základní propozice a více k soutěži naleznete na webových stránkách: https://www.kvkli.cz/pro-knihovny/oceneni-knihoven/knihovnik-knihovnice-libereckeho-kraje