Vzděláváme kulturní pracovníky

Liberecká knihovny letos nabízí osm vzdělávacích seminářů pro pracovníky v kulturním a kreativním sektoru. Cyklus je součástí celorepublikového projektu financovaného z Národního plánu obnovy. 

Kultura - kreativita - kompetence

V průběhu roku 2024 bude Krajská vědecká knihovna v Liberci realizovat vzdělávací cyklus Kultura – Kreativita – Kompetence podpořený z dotačního programu Národní plán obnovy. Je zaměřený na pracovníky v kulturním a kreativním sektoru a bude se věnovat tématům digitální a finanční gramotnost nebo manažerské dovednosti.

Jedná se o výzvu č. 0317/2023 – Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky kulturního a kreativního sektoru v rámci Národního plánu obnovy, registrační číslo projektu: 0317000006

Cílem projektu je realizace vzdělávacího cyklu pro kulturní a kreativní sektor v Libereckém kraji i mimo něj. V průběhu roku 2024 proběhne v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci 8 vzdělávacích aktivit určených převážně manažerům, ale i dalším pracovníkům, kteří mají potenciál se profesně rozvíjet a předávat dál své zkušenosti.

Obsahem projektu budou zajímavé přednášky a školení z oblasti digitálních, finančních či manažerských dovedností pro příspěvkové či neziskové organizace, malé kulturní formy – divadla, muzea, kina, knihovny, volnočasové kluby… v Libereckém kraji. Cílem je podpora rozvoje jejich vědomostí, schopností a kreativity. Školit budou renomovaní lektoři z celé ČR v prostorách KVK, vždy se jedná o celodenní školení se zajištěným občerstvením. Díky finanční podpoře v rámci Výzvy č. 0317/2023 budou všechna školení pro účastníky zdarma, navíc každý obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Registrační formulář a podrobnější informace k projektu naleznou zájemci pod tímto tlačítkem:    Kultura - kreativita - kompetence

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR a spolufinancován Libereckým krajem.