O KNIHOVNÁCH V KRAJI

Cena Nejlepší knihovna Libereckého kraje

 

 

Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci vyhlásil v roce 2018 již 3. ročník soutěže o Nejlepší knihovnu v Libereckém kraji. Cena se uděluje jednou za dva roky jako vyjádření uznání knihovně za její činnost a zásluhy. Komise hodnotí přínos v oblasti rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb a přispívání pro kulturní život v obci či městě. Ceny jsou vždy předány na prosincovém Setkání knihovníků Libereckého kraje.

Pravidla a podrobnosti o soutěži soutěže na stránce Cena Nejlepší knihovna Libereckého kraje

Cena Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2018

Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci potřetí vyhlásil soutěž „Nejlepší knihovna v Libereckém kraji“. Na setkání knihovníků Libereckého kraje dne 11. prosince 2018 všechny nominované knihovny převzaly z rukou paní radní pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu ing. Květy Vinklátové a z rukou vedoucího oddělení kultury Krajského úřadu Mgr. Martina Fény pamětní listy a drobné dary. Vítězné knihovny převzaly diplom a odměnu ve výši 10.000 Kč.

Vítězné knihovny:

  • Místní knihovna Svojkov, knihovnice Jiřina Tomšová
  • Místní knihovna Albrechtice v Jizerských horách, knihovnice Věra Engeová
  • Městská knihovna Nové Město pod Smrkem, knihovnice Jana Slámová, od 3. 9. 2018 Marie Vojáčková
  • Obecní knihovna v Košťálově, knihovnice Lenka Havlová

Podrobně o nominovaných a oceněných knihovnách na stránce Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2018. Fotografie z předání cen na stránce Setkání knihovníků Libereckého kraje 2018

 

Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2016

Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2014

 

Knihovna roku - cena Ministerstva kultury ČR  

V roce 2018 nominována Místní knihovna v Zahrádkách (okres Česká Lípa)

... více o knihovně v Zahrádkách na stránce Knihovna roku 2018

Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Uděluje se od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže. Do soutěže je každoročně nominována jedna knihovna z našeho kraje.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby v soutěži Vesnice roku Libereckého kraje

Knihovna Libereckého kraje roku 2018 - Místní knihovna v Bozkově

....více o knihovně na stránce Knihovna Libereckého kraje roku 2018

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Ke spoluvyhlašovatelům soutěže patří Svaz knihovníků a informačních pracovníků, členem krajské hodnotící komise je vždy zástupce RO SKIP Libereckého kraje. V rámci vyhodnocení soutěže je udělován jedné z obcí Diplom za moderní knihovnické a informační služby s finanční odměnou 20 000 Kč. Oceněnou knihovnu považujeme za Knihovnu Libereckého kraje roku... 

Cena Knihovník/Knihovnice roku 

Regionální výbor SKIP Libereckého kraje již pošesté udělil Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje nejlepším knihovníkům/knihovnicím, kteří působí v knihovnách Libereckého kraje. Chce tak upozornit na mimořádné osobnosti našeho oboru, na jejich pracovní nasazení a nadšení pro aktivity, které ve svých knihovnách realizují. Chce tímto poukázat na  obětavou práci těch našich kolegů a kolegyň, která obvykle přesahuje prostor knihovny samotné, velmi silně ovlivňuje život obce či města  a vyjádřit jim tak poděkování i úctu. Na setkání knihovníků Libereckého kraje dne 5. 12. 2017 převzala

Cenu Knihovnice roku 2017

paní Šárka Kalferstová z Místní knihovny ve Svijanech

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji 

paní Jaroslava Starcová z Krajské vědecké knihovny v Liberci a paní Miroslava Kohoutová z Místní lidové knihovny v Dětřichově 

Další informace a fotogalerie na stránce Setkání knihovníků Libereckého kraje 2017 a zde:


Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách (2012)

Liberecký kraj v porovnání s ČR ve formátu PPTve formátu PDF


Povodeň v srpnu 2010 v knihovnách Libereckého kraje

Blesková povodeň zasáhla desítky obcí v našem kraji a nevyhnula se ani knihovnám. Postiženy byly 4 knihovny na Liberecku a 2 na Českolipsku. 

Celý článek

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj