REGIONÁLNÍ FUNKCE V LIBERECKÉM KRAJI

Výkon regionálních funkcí KVK v Libereckém kraji

Výkon regionálních funkcí v rámci kraje včetně vzdělávání knihovníků koordinuje krajská metodička. Organizačně funkce krajského metodika podléhá přímému řízení ředitelkou knihovny, která se podle potřeby podílí na výkonu RF a je předsedkyní sekce pro RF SDRUK. Činnosti jsou podrobně popsány ve zprávách o výkonu RF.

Služby knihovnám v jednotlivých oblastech kraje zajišťují Knihovny pověřené výkonem RF a Oddělení služeb knihovnám Liberecka KVK v Liberci.

Kontakt

Krajská metodička:  

Zprávy o výkonu regionálních funkcí v Libereckém kraji

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v Libereckém kraji

  • Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Libereckého kraje 2007 - 2015 (2020) novelizovaná v roce 2013  ve formátu DOC, PDF
  • Plnění Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Libereckého kraje 2007 - 2015 k 1.1.2013 ve formátu DOCX, PDF
  • Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Libereckého kraje 2007 - 2015 ve formátu PDF (schválena usnesením Rady kraje č. 435/08/RK dne 22. 4. 2008) Údaje o počtu knihoven aktualizovány k 31. 12. 2007.

Zápisy z porad ředitelů a metodiků pověřených knihoven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Dokumenty ke stažení

Průzkum spokojenosti knihoven LK se službami poskytovanými v rámci výkonu RF (2010) 

Průzkum byl realizován prostřednictvím webového formuláře a tištěných dotazníků v  říjnu - listopadu 2010. Osloveny byly všechny profesionální i neprofesionální knihovny zřizované městy a obcemi. Do průzkumu se zapojilo celkem 87 knihoven = 42% z celkového počtu knihoven.

Výsledky průzkumu

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj