Knihovnická dílna - péče o duševní zdraví v digitální době

Seminář
Plakát Knihovnická dílna - péče o duševní zdraví v digitální době

Knihovnická dílna - péče o duševní zdraví v digitální době

Akce je pořádána Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Regionální organizací SKIP Libereckého kraje, za finančního přispění SKIP ČR.

Úterý 6. února 2024 od 9:00

Anotace semináře:

V rámci celoživotního vzdělávání knihovníků jsme pro vás připravili konferenci o psychohygieně. Kromě stresových reakcí v akutní a chronické zátěži, individuálním příznakům a důsledkům stresu či stresujícím faktorům vedoucím k syndromu vyhoření se budeme věnovat i vlivu technologií a digitálního světa na práci knihovníka. Po teoretické části si ukážeme jednoduché relaxační techniky z jógové praxe a představíme nordic walking jakožto možnost přirozeného pohybu ve volném čase knihovníka či kurzu v knihovně.

Program:

 • 8:30 - 9:00 prezence přihlášených účastníků
 • 9:00 - 10:15 HOMO DIGITALIS - Mgr. Tomáš Vašák
  • Digitální doba a její vliv na lidský mozek a duševní zdraví knihovníka pohledem psychologa.
 • 10:15 - 10:30 přestávka
 • 10:30 - 11:00 DECHOVÁ CVIČENÍ PŘI STRESOVÉ ZÁTĚŽI - Pavlína Nejedlá
  • Jak si rychle pomoci v práci při stresové zátěži? Dýcháním!
 • 11:00 - 11:30 pauza na občerstvení
 • 11:30 - 12:30 STRES A SYNDROM VYHOŘENÍ V PRÁCI KNIHOVNÍKA - Mgr. Jakub Kabíček
  • Psychoterapeut upozorní na účinky dlouhodobého stresu v pracovním prostředí a riziko syndromu vyhoření. Jak nám může pomoci mindfulness - bdělá pozornost?
 • 12:30 - 12:45 přestávka
 • 12:45 - 13:15 NORDIC WALKING - Ing. Jana Černá
  • Základní technika NW, možnosti kurzu v knihovnách, praktická ukázka a vyzkoušení.

Místo konání akce:

 • Krajská vědecká knihovna v Liberci, Velký sál na podlaží 2

Přihlášení k účasti:

Organizační pokyny:

 • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
 • Délka akce: 5 hodin
 • Počet účastníků: není omezen
 • Občerstvení: drobné občerstvení a káva zajištěna
 • Předpokládané ukončení: nejpozději ve 14:00

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482 412 124stankova@kvkli.cz

Prezentace z akce:

Kdy: 6. únor - 6. únor
V kolik hodin: 09:00 - 14:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Knihovnická dílna - péče o duševní zdraví v digitální době