Březen - měsíc čtenářů 2022

Po celý měsíc březen bude v českých knihovnách opět probíhat kampaň na podporu čtenářství a knihoven Březen - měsíc čtenářů. Letos na téma Udržitelnost v knihovnách. 

Březen - měsíc čtenářů 2022: Udržitelnost v knihovnách

Letos již po třinácté vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků  (SKIP) ČR celostátní kampaň na podporu čtenářství a knihoven nazvanou Březen – měsíc čtenářů (BMČ). Cílem tohoto společného projektu českých knihoven je oslovit společně co nejširší veřejnost a ukázat, co vše mohou knihovny svým návštěvníkům nabídnout. Krajská vědecká knihovna v Liberci se jako každoročně spolu s dalšími velkými i malými knihovnami v celé zemi k této akci připojuje a nabízí svým čtenářům a návštěvníkům a dalším zájemcům z řad veřejnosti celou řadu zajímavých akcí a pořadů.

Jelikož má každý ročník této velké čtenářské kampaně vždy určité tematické zaměření, není tomu jinak ani letos. Pro celý letošní rok si české knihovny zvolily společné téma, jímž se chtějí obracet k veřejnosti. Tím tématem je udržitelnost. Březnová kampaň knihoven tedy nese název Udržitelnost v knihovnách. Naším cílem je zdůrazňovat a podporovat cíle udržitelného rozvoje, jako jsou partnerství, vzdělávání, tradice, budování občanské společnosti, podpora komunit nebo ochrana přírodních zdrojů. Podstatnou součástí jsou samozřejmě i ekologická témata a šetrné užívání věcí v podobě sdíleného nebo opakovaného užívání starších věcí (reusing). Všechna tato témata mohou knihovny snadno a dobře rozvinout ve své programové nabídce. Proto budou knihovny po celý rok nabízet nejrůznější akce a pořady, přednášky, vzdělávací kurzy nebo výtvarné dílny pro děti i dospělé. I knihovna sama se takto snaží být udržitelná, aby tak mohla přispět k budování udržitelné společnosti, a tak se podílet na udržitelném životě. V liberecké knihovně jsme pro naše návštěvníky v průběhu března připravili celou řadu akcí, jimiž bychom rádi některá z těchto aktuálních témat otevřeli. 

Program v liberecké knihovně: 

V březnu například zahájíme kurz mediální gramotnosti pro seniory nazvaný Komu, čemu máme věřit?, který bude zaměřený na rozpoznávání dezinformací a rozvoj kritického myšlení. Ve čtvrtek 10. března uvedeme přednášku Móda ve spirále času, která ukáže fenomén módy jako citlivý barometr dobových společenských jevů a myšlenkových proudů. Na zájemce čeká ve druhém březnovém týdnu opět oblíbená čtenářská akce Rande naslepo (s knihou), která bude mít letos lehce udržitelné téma „Domove sladký, klícko líbezná aneb Domácími rajčaty k potravinové suverenitě“. Kdo si rád vybírá z nabídky starších ale stále zachovalých a cenných knih a časopisů, jistě navštíví naši tradiční burzu, kterou chystáme na 22. března. Příznivci královské hry budou mít ve druhém březnovém týdnu v Hudební knihovně opět k dispozici naši obří šachovnici s dřevěnými figurkami.

Hudební knihovna si dále pro své návštěvníky připravila velmi speciální nabídku s názvem Vinyl hlásí návrat. Po celý měsíc březen si na gramofonu v Hudební knihovně můžete přehrávat a půjčovat vinylové desky z našeho fondu.  

Pro děti je připravené dopolední pohádkové představení Pampe a Šinka v sobotu 5. března nebo ekologická výtvarná dílna Barvy a slova – v čistém lese houká sova, která se koná ve čtvrtek 17. března. V průběhu března se také v dětské knihovně mohou celé rodiny účastnit soutěže Zapomenutá slovíčka aneb Mámo, táto, napověz mi! a společně se pobavit u odhalování významů slov, která se v současné době používají zřídkakdy. Březen – měsíc čtenářů letos snad konečně po dvou covidových sezónách zakončí oblíbená celostátní akce nocování dětí v knihovně Noc s Andersenem, jež letos připadla na pátek 1. dubna.    

Čtenáři, kteří nás sledují na sociálních sítích, se v měsíci březnu mohou zapojit do našich čtenářských soutěží, které poběží na našich profilech na sítích Facebook a Instagram.

Každoročně také v Březnu – měsíci čtenářů vyhlašuje SKIP ČR soutěž Čtenář roku, která cílí vždy na konkrétní čtenářskou skupinu. V letošním roce budou knihovny hledat svého nejvěrnějšího čtenáře roku 2021. Cílem této soutěže bude vyzdvihnout a odměnit ty uživatele, kteří zůstali knihovně věrní i ve složité době covidových uzavírek a omezení. Vítěz celostátního kola soutěže Čtenář roku bude jako každoročně vyhlášen na předávání výročních knižních cen Magnesia Litera.