Průzkum spokojenosti - vyhodnocení

Vážení čtenáři,

v říjnu a listopadu jsme oslovili naše uživatele starší 15 let a požádali o vyplnění anketních lístků. Cílem ankety bylo zjistit, jak jsou čtenáři a návštěvníci spokojeni se službami knihovny, a získat podněty pro zlepšení kvality služeb, příp. odstranění nedostatků. Dotazníky jsme v tištěné formě umístili v prostoru knihovny, v on-line podobě na webovou stránku knihovny a také jsme oslovili naše čtenáře e-mailem. Celkem jsme obdrželi 1240 vyplněných dotazníků, ne všechny byly vyplněny ve všech otázkách. Tištěných dotazníků bylo 43, on-line 1197.

Za velmi potěšující považujeme skutečnost, že většina respondentů je se službami knihovny spokojena a vyjadřuje knihovně svoji podporu – 96 % respondentů hodnotí celkovou úroveň knihovny jako vynikající nebo velmi dobrou. Objevila se také řada připomínek, které jsou mnohdy oprávněné. Budeme se jim věnovat a pokusíme se nalézt vhodné řešení. Všem zúčastněným čtenářům děkujeme.

Podrobnější informace o výsledcích ankety naleznete v přiložených souborech.