Digitální formáty - Digitale Formate

digitalni_projekty_upoutavka 2 (jpg)Krajská vědecká knihovna v Liberci připravuje dvojjazyčný projekt v rámci programu Digitální formáty podpořený Česko-německým fondem budoucnosti. 

Rozšířený název „Česko-německé kreativní workshopy pro děti v online prostředí“, prozrazuje, že cílovou skupinou budou děti, a to z mateřských i základních škol obou zemí.

V úvodních videích se seznámí s krásnými Ezopovými bajkami, které se stanou inspirací pro jejich další tvoření. Výsledkem by mělo být zvládnutí nabídnutých výtvarných, rukodělných a dalších aktivit v rámci dílen, které povedou podle připravených pracovních listů pedagogové zapojených zařízení.

Účast v projektu bude bezpochyby mnohé školy a školky motivovat ke společné komunikaci k zadaným úkolům, k přípravě chystané výstavy dětských prací a k další spolupráci.

Ezopovy bajky v české verzi byly užity s laskavým souhlasem spisovatele Jiřího Žáčka.