Voda je život

Výstava
Pořádá: Ústav výzkumu globální změny AV ČR a KVK v Liberci

4. ročník výstavy

 

Kdy: 14. červen - 29. červen
Kde: hlavní budova, -1. patro
Vstupné: zdarma