František Arnošt z Harrachu

Přednáška
Plakát František Arnošt z Harrachu
Pořádá: NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci spolu s KVK v Liberci
Host: PhDr. Filip Binder, Historický ústav AV ČR, v. v. i.

z cyklu Památky kolem nás

František Arnošt z Harrachu patří mezi zajímavé aristokraty Rakouského císařství žijící v 19. století. Odkaz jeho činnosti je i dnes stále patrný v krajině. Jeho jméno je totiž spojeno s budováním zámku Hrádku u Nechanic, který demonstruje nadmíru pozitivní vztah hraběte k Velké Británii a odráží přítomnost romantismu v tehdejší společnosti,  s výstavbou harrachovské hrobky v Horní Branné nebo se stavbou železnice v severních a východních Čechách. Nejenom těmto záležitostem je věnována přednáška, která se na Františka Arnošta zaměří jako na stavebníka, podnikatele, cestovatele a stoupence technologického pokroku a která představí život hraběte v kontextu doby i několika fenoménů, které určovaly vývoj celé Evropy.

Kdy: 21. listopad
V kolik hodin: 18:00
Kde: hlavní budova, Velký sál, 2. patro
Vstupné: dobrovolné

Plakát akce

Plakát František Arnošt z Harrachu