Archeologie v Izraeli

přednáška z cyklu Židovství zblízka: minulost a současnost

čtvrtek 23. 3. 2017, 18.00 hodin 

host: Terezie Dubinová, PhD., vystudovala kulturologii a hebraistiku na FF UK Praha

 

 

 

 

S nadsázkou se dá říci, že "kde se v Izraeli kopne, tam se něco najde". Archeologové jsou nadšení, stavbaři a developeři už méně.

Dlouhá a bohatá historie regionu je zárukou zajímavých a jedinečných nálezů, často důležitých pro celý židokřesťanský svět.

S ohledem na politickou a společenskou situaci však má izraelská archeologie další specifikum: ač jde o vědní obor usilující o objektivitu, je často vtahována do politických diskusí. Stává se součástí boje o identitu Izraelců/Židů na jedné straně a Palestinců/Arabů na straně druhé a čelí pokusům o ideologickou interpretaci.  

velký sál, 2. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu kultury a cestovního ruchu SML.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj