Počítačové kurzy

  • Počítačové kurzy a další odborné kurzy jsou hrazené z dotačního programu Ministerstva kultury ČR VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků
  • Kurzy jsou určené pouze pro pracovníky knihoven
  • V případě dotazů ohledně kurzů kontaktujte krajskou metodičku PhDr. Michaelu Staňkovou, stankova@kvkli.cz

Připravujeme v roce 2024

Proběhlo v roce 2023

Proběhlo v roce 2022

Proběhlo v roce 2021

Proběhlo v roce 2020