Odborné zacházení s pachateli násilných trestných činů s poruchami osobnosti

přednáška v rámci projektu Křehká šance II.

úterý 18. 9. 2018, 17.00 hodin

host: Mgr. Zdeněk Bořil, vychovatel - terapeut z Věznice Liberec, který se specializuje na práci s násilníky a agresory

 

 

Přednáška v rámci projektu Křehká šance II., ve které vychovatel - terapeut z Věznice Liberec promluví o svých zkušenostech a o tom, co považuje v této náročné práci za úspěch.

pořádají: Evropský sociální fond – operační program Zaměstnanost, Vězeňská služba ČR a Probační a mediační služba ČR ve spolupráci s KVKLI

malý sál, 4. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj