České stavovské povstání - 400. výročí (2/2)

Od defenestrace k Bílé hoře a staroměstské exekuci

pátek 23. 11. 2018, 18.00 hodin 


host: Jiří B. Sturz, Sdružení historiků ČR, regionální pobočka Liberec

 

O průběhu, okolnostech a důsledcích slavné revolty českých stavů 23. 5. 1618. V pořadu budou prezentována historická vyobrazení, dokumenty a hudební ukázky.

pořádá: Sdružení historiků ČR ve spolupráci s KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj