Biblické příběhy a postavy ve výtvarném umění

přednáška přiblíží na vybraných výtvarných dílech, jak biblické příběhy a jejich hrdiny chápali lidé v průběhu staletí

úterý 24. 9. 2019, 18.00 hodin 

host: PhDr. Tereza Dubinová, hebraistka a kulturoložka

 

Naše kultura vychází z posvátných textů závazně shrnutých v celku zvaném Bible. Židé používají Hebrejskou Bibli, psanou hebrejsky a aramejsky (křesťanskou terminologií "Starý Zákon"), křesťané přidávají řecky psaný Nový Zákon.

Zatímco židovská tradice zakazuje zobrazování lidských postav a svoji tvořivou energii soustředila do práce se slovem, křesťanská tradice rozvinula výtvarné umění - malířství a sochařství.

Výtvarná díla ukazují, jak biblické příběhy a jejich hrdiny chápali lidé v průběhu staletí, která témata pro ně byla důležitá a ke kterým postavám se vztahovali. Biblické příběhy a postavy tak získávají skrze výtvarné umění druhý život a mnohdy až archetypální rozměr vzorů ovlivňujících naše vnímání reality.

 

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

Pořad je finančně podpořen z Fondu vzdělávání.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj