Československá samostatná obrněná brigáda u Dunkerque 1944 - 1945 

přednáška o československé zahraniční armádě

úterý 29. 10. 2019, 17.00 hodin 

přednášející: Mgr. Jan Hnělička

 

V první části přednášky bude představena geneze československé zahraniční armády na západě v letech 1939–1943, než došlo ve Velké Británii ke vzniku Československé samostatné obrněné brigády pod velením generála Aloise Lišky, rodáka ze Záborčí u Malé Skály. Ve druhé části se posluchači dozví o jejím bojovém nasazení ve Francii, kde jednotka obdržela za úkol obléhat strategický přístav Dunkerque, v němž se opevnila silná německá posádka. Připomenuty budou zvláště útoky 28. října a 5. listopadu 1944.

Konání přednášky bylo finančně podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu Připomínání historických událostí I. až II. světové války.

pořádají: KVK v Liberci, Klub vojenské historie Tobruk-Dunkerque a Československá obec legionářská Jednota Liberec 

velký sál, 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj