Horní Lužice - známá i neznámá země Koruny české

Rok Lužických Srbů v Libereckém kraji

přednáška přiblíží počátky vlády českých panovníků nad Budyšínskem a Zhořeleckem 

středa 22. 1. 2020, 18.00 hodin 

host: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.

 

Počátky vlády českých panovníků nad Budyšínskem a Zhořeleckem sahají až do 11. století a s přestávkami trvala od dob Lucemburků až do roku 1635. V přednášce si přiblížíme některé momenty z této dlouhé historie.

pořádá: Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s. ve spolupráci s KVK v Liberci

malý sál, 4. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj