Tanec v biblické, židovské a izraelské kultuře

přednáška

úterý 25. 2. 2020, 18.00 hodin 

host: PhDr. Tereza Dubinová, kulturoložka a hebraistka

 

 

Tanec je člověku přirozený pohyb. V biblických knihách je zachycen jeho původní posvátný rituální význam.

Po odchodu Židů do vyhnanství  a jejich kontaktu s nejrůznějšími kulturami byl židovský tanec obohacován a inspirován nesčetnými vlivy, přesto si zachoval svoji jedinečnost.

Židé vracející se ve 20. století do své staronové vlasti - Izraele s sebou přinesli mnoho tradic a stylů. Zároveň se vedle lidových a tradičních tanců rozvíjí i tanec moderní.

Dnes lze bez nadsázky říci, že Izrael je velmocí moderního výrazového tance, který je zároveň důležitým psychoterapeutickým nástrojem pro zkoušenou populaci.

 

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj