Josefa Pekaře „ETIKA HISTORIKOVA SOUDU“

historicko-literární pořad ke 150. výročí narození doktora Josefa Pekaře, přelomové osobnosti českého dějepisectví

úterý 2. 6. 2020, 18.00 hodin 

účinkují: Jiří Bartoloměj Sturz a členové divadelního spolku VOREL

 

V pořadu připraveném ve spolupráci Sdružení historiků ČR, reg. pobočky Liberec a Krajské vědecké knihovny zazní, mimo připomenutí životních a vědeckých reálií jubilanta, dramatická skica Vojtěcha Rona „Pocta Josefu Pekařovi“, která vznikla pro konferenci „Josef Pekař a české dějiny 15.-18. století“ konanou v roce 1994. 

"Byl rodem selský synek, postavou zeman, životem student, srdcem cordatus Bohemus, duší kavalír a duchem bohatýr."(prof. Antonín Salač v nekrologu za Josefa Pekaře)

pořádá: Sdružení historiků ČR, regionální pobočka Liberec a KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj