Adventní koncert souboru Fragium16

výběr české hudby středověku a renesance, v historických kostýmech

čtvrtek 28. 11. 2019, 19.00 hodin 

pořádá: soubor Fragium16 ve spolupráci s KVK v Liberci

 

Pravidelný adventní koncert FRAGIa předvede výběr české hudby středověku a renesance, v historických kostýmech. V rámci koncertu bude zároveň prezentován zrestaurovaný obraz zakladatele nejstarší liberecké knihovny děkana A. I. Kopsche. Renovace vzácného barokního portrétu děkana byla realizována ve spolupráci Arciděkanství Liberec a KVK Liberec.

Z iniciativy Hudební knihovny a FRAGIa16 byla v letech 2016 - 2018 provedena série benefičních koncertů, jejichž výtěžek byl věnován k restaurování obrazu a pokryl dvě třetiny celkových nákladů. V rámci koncertu bude běžně nevystavovaný děkanův portrét představen veřejnosti a doplněn umělecko-historickým komentářem.

 

místo konání: výstavní prostory, -1. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj