Volání dálek 

Výstava k 25 letům existence Spolku Zoogeos Bohemia přibližuje pomocí textů a fotografií na 25 bannerech historii spolku a jeho aktivity

7. 3. - 29. 3. 2018

pořádá: Spolek Zoogeos Bohemia ve spolupráci s KVKLI

 

vernisáž: 7. 3. v 17:00

 
Spolek Zoogeos Bohemia za 25 let své existence uskutečnil 14 velkých expedic za poznáním přírody do nejrůznějších atraktivních destinací. Jeho členové v navštívených oblastech prováděli výzkumy spojené s dokumentaci přírody a sbírky svých domovských muzeí obohatili o zajímavý materiál.
 
K 25. výročí založení spolku jeho členové vytvořili putovní výstavu, která se skládá z 25 bannerů o rozměrech 800 x 1500 mm, na kterých je pomocí textů a fotografií přiblížena historie spolku. Připomenuty jsou jeho aktivity a dřívější výpravy, hlavní pozornost je ovšem soustředěna na poslední pětiletý projekt, který byl zaměřený na výzkum zvířeny v málo probádaných balkánských zemích. Při zpracovávání bannerů je kladen důraz na jejich atraktivní vizuální podobu, převažuje tedy obrazové sdělení nad texty. 
 

výstavní prostory, -1. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj