Z Labských pískovců do Českého ráje

nové expozice horolezectví v Bad Schandau a v Turnově

od 2. 3. do 31. 3. 2020 

pořádá: Liberecký kraj, Muzeum Bad Schandau, Muzeum Českého ráje v Turnově, Krajská vědecká knihovna v Liberci

 

V roce 2019 byly dokončeny dvě nové expozice představující horolezecký sport. Obě jsou výsledkem několikaletého společného projektu Pro horolezce neexistují hranice. Větší expozice se nachází v Turnově v tamním Muzeu Českého ráje a představuje horolezecký sport v celé jeho šíři – od jeho počátků až do současnosti, soustředí se však na českorajskou historii a místní lezce, kteří patřili a stále patří ke špičkovým představitelům horolezeckého sportu u nás i ve světě. Tomu odpovídá i název expozice – Z Českého ráje na vrcholy světa.

Expozice v muzeu v Bad Schandau, nazvaná Horolezecké světy v Labských pískovcích, se věnuje místní horolezecké historii a zabývá se i obecnějšími otázkami týkající se tohoto specifického sportovního odvětví.

Výstava Z Labských pískovců do Českého ráje představí část výstavních panelů německé expozice, které doplní velkoformátové fotografie českých i německých horolezců-fotografů.

 

Klettern – vom Elbsandstein zum Böhmischen Paradies

Neue Ausstellungen in Bad Schandau und Turnov

 

Wissenschaftliche Bibliothek in Liberec

2. 3. – 31. 3. 2020

Im Jahre 2019 wurden zwei neue Ausstellungen zum Klettersport fertiggestellt. Beide sind das Ergebnis eines gemeinsamen Projekts „Für die Bergsteiger gibt es keine Grenzen“. Die größere Ausstellung befindet sich in Turnov im Heimatmuseum des Böhmischen Paradieses und zeigt den Klettersport in seiner Gesamtheit - von den Anfängen bis zur Gegenwart, konzentriert sich jedoch auf die tschechische Geschichte und lokale Kletterer, die zu den Top-Vertretern des Klettersports in unserem Land wir in der Welt gehörten und immer noch gehören. Dies spiegelt sich im Namen der Ausstellung wider – Vom Böhmischen Paradies bis zu den Gipfeln der Welt.

Die Ausstellung im Museum in Bad Schandau mit dem Titel „Kletterwelten im Elbsandsteingebirge“ widmet sich der lokalen Klettergeschichte und thematisiert damit verbundene Diskussionen .

Die Ausstellung „Klettern - vom Elbsandstein zum Böhmischen Paradies“ zeigt einen Teil der Ausstellungstafeln der deutschen Ausstellung, ergänzt durch großformatige Fotografien tschechischer und deutscher Kletterer-Fotografen.

umístění: -1. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj