Zadržování vody v krajině

pořad z cyklu Semínkovna na pobočce ve Vesci

úterý 2. 10. 2018, 17.00 hodin 

host: Ing. Dagmar Najmanová, odborný pracovník v ochraně přírody

 

 

V minulém století docházelo k mohutnému odvodňování mokřadů ve prospěch zemědělské půdy. I dnes jsou mokřady na mnoha místech vytlačovány novou zástavbou. V současné době si však uvědomujeme, jak vážné následky jejich likvidace měla a jak moc jsou mokřady pro člověka přínosné.  Mokřady…

… jsou domovem mnoha druhů živočichů a rostlin,

… přispívají k vyrovnávání teplotních rozdílů v krajině,

… jdou přirozenou zásobárnou vody a kyslíku,

… tlumí a zpomalují povodně rozléváním vody do plochy,

… v období sucha naopak postupně vodu uvolňují.

Jedním z modelových příkladů povedené obnovy mokřadů jsou Mokřady Jablonné v Podještědí kde ze zanedbané plochy s černými skládkami Čmelák vytvořil malebné místo. Útočiště zde nalezly chráněné rostliny a živočichové, zároveň jsou mokřady vyhledávaným místem k rekreaci a odpočinku. Dnes v mokřadech najdete osm tůní, dřevěné chodníčky, lavičky, naučné cedule a mnoho dalšího. Mokřady Jablonné tak  slouží přírodě i lidem. 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj