Strašidla a pohádkové bytosti na Liberecku

pořad na pobočce Kunratická

pátek 2. 11. 2018, 9.00 hodin 

host: Marek Řeháček, spisovatel

 

 

Beseda o všelijakých zjeveních, přízracích a strašidlech

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Kunratická

Pořad je finančně podpořen Fondem kultury a cestovního ruchu SML.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj