Historie a současnost Českého zahrádkářského svazu

pořad z cyklu Potlach zahrádkářů

úterý 14. 1. 2020, 17.00 hodin 

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Vesec

 

 

Pořad je podpořen z Fondu kultury a cestovního ruchu SML.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj