RIZIKA V KYBERPROSTORU

seminář pro učitele a rodiče

pondělí 24. 9. 2018, 17.00 hodin

host: Mgr. Vladimír Vácha

 

pořádá: KVK v Liberci za podpory Statutárního města Liberce

poslechový sál, 4. patro

vstup volný

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj