Automatizovaný knihovní systém Clavius

pátek 22. listopadu 2013 od 9 hod. 

Lektorka: Alžběta Tománková

Lektorka je zkušená knihovnice (metodička) Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a zároveň reprezentuje servisní bod firmy LANius.

Obsah kurzu:

Účastníci se seznámí s výpůjčním systémem a jeho provázáním na WWW katalog a konto čtenáře. Před koncem roku, který jako vždy znamená vyplňování ročních výkazů, se naučí, jak získat ze systému údaje o stavu knihovního fondu, o počtu čtenářů , výpůjček, prolongací ...   

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj