Pracovní setkání Klubu dětských knihoven SKIP Libereckého kraje

se uskutečnilo 17. září 2013 od 9.30 hod.

v Městské knihovně Železný Brod

Program:

  1. Prohlídka knihovny
  2. Plnění plánu činnosti na rok 2013
  3. Informace z jednání MT KDK SKIP /Praha 28.8.2013/
  4. Projekt na podporu čtenářství KDK SKIP Kde končí svět – účast libereckého regionu
  5. Čteme všichni a vypráví jen někdo – celostátní přehlídka vypravěčů
  6. Valná hromada KDK SKIP – Vsetín /říjen 2013/, podklady z jednotlivých knihoven Libereckého regionu na přípravu prezentace z činnosti KDK
  7. Týden knihoven – 17. ročník
  8. Různé – zajímavé a inspirativní ukázky z hodin výchovy ke čtenářství a práce s dětským čtenářem

Pozvánka ke stažení

Eva Kordová, předsedkyně Klubu dětských knihoven LK, kontakt: evakordova@seznam.cz, 736712400, 481312739  


Informace o činnosti Klubu dětských knihoven Libereckého kraje a přihlášku do něj najdete na webové stránce SKIP - Klub dětských knihoven LK. Všichni zájemci o práci s dětmi jsou srdečně zváni!


 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj