Prezentační programy on-line

13. prosince 2013

Kurz je pořádán v rámci programu ministerstva kultury VISK 2

Lektorka: Eliška Kymličková

Program kurzu:

  • publikování informací (dokumentů, publikací, zpravodajů, fotografií, videí apod.) prostřednictvím internetu (viz např.: Světlik)
  • spolupráce na internetu, sdílení informací a dokumentů, společná práce na dokumentu (SkyDrive, DropBox, Disk Google…)
  • posílání velkých souborů prostřednictvím úložišť (např. Úschovna.cz, LeteckaPosta.cz)  

Těšíme se na Vás v nově vybavené počítačové učebně!


Účastníci si odnesou: Certifikát o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 1 vyučovací den - 5 hodin

Počet účastníků: 9 -14 osob

Kontaktní osoba: Jaroslava Starcová, tel.: 482412124, 724834517, starcova@kvkli.cz, pište pokud byste měli jakýkoliv problém s vyplněním přihlášky 

Informace pro účastníky kurzu základů práce na počítači, určeného pracovníkům knihoven Libereckého kraje

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je připravena za symbolický poplatek káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj