Vyhledávání ve volných elektronických zdrojích

Seminář

pátek 21. listopadu 2014 od 9.30 hod.

Předpokládaný konec semináře ve 14.30 hod.

Přednáší: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. - ÚISK FF UK Praha

Kde: KVK v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy).

Na semináři budou probrány 

  • základní principy vyhledávání informací ve volném internetu a v prostředí elektronických zdrojů, které jsou součástí tzv. neviditelného webu,
  • typologie databází a typologie rešeršních strategií s důrazem na poskytování rešeršních a referenčních služeb ve veřejných knihovnách, 
  • role knihoven v přístupu k elektronickým informačním zdrojům ve světě a u nás.

Didaktickou metodou je výuka s využitím počítačové učebny napojené na síť internet, kdy účastníci mohou interaktivně procvičovat probíranou školící látku.


Registrovaní účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce. Maximální počet účastníků: 30

Účastníci budou mít k dispozici v učebně kávu, čaj, vodu, jednoduché občerstvení je možné zakoupit v kavárně v budově knihovny.


 

Seminář je finančně podpořen z prostředků MK ČR v rámci programu VISK 2 - celoživotní vzdělávání knihovníků

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj