Pracovní setkání Klubu dětských knihoven SKIP Libereckého kraje

se uskuteční 3. března 2015 v 9.30 hod.

v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově

Program:

  • Informace z MT KDK SKIP ČR pro rok 2015
  • Plán činnosti KDK SKIP LBC kraje na rok 2015
  • Plán činnosti a aktivit jednotlivých zapojených knihoven v roce 2015
  • Projekty výchovy ke čtenářství – nové nápady
  • Ostatní

Pozvánka ke stažení

Eva Kordová, předsedkyně Klubu dětských knihoven LK, kontakt: evakordova@seznam.cz, 736712400, 481312739  


Informace o činnosti Klubu dětských knihoven Libereckého kraje a přihlášku do něj najdete na webové stránce SKIP - Klub dětských knihoven LK. Všichni zájemci o práci s dětmi jsou srdečně zváni!


 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj