Porada profesionálních pracovnic knihoven okresu Liberec

se uskutečnila v Městské knihovně a informačním centru v Raspenavě

v pátek 24. dubna 2015 od 9.30 hod.  

Program:

 • Nová katalogizační pravidla RDA ve formátu MARC 21 – aktuální stav
 • Roční výkazy knihoven za rok 2014
 • Připravované vzdělávací akce pro knihovníky
 • Knihovnické akce a projekty pro veřejnost
 • Webové stránky knihoven okresu
 • Dotační program VISK 3  - výsledky v roce 2015, plán na rok 2016
 • Informace z jednání regionálního výboru SKIP
 • Regionální knihovní systém Clavius REKS – aktuální informace
 • Informace z jednotlivých knihoven – provoz knihoven, služby, akce
 • (Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem)
 • Diskuse, výměna zkušeností
 • Prohlídka raspenavské knihovny a seznámení s její činností a připravovanými akcemi.

Program a pozvánka ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

Knihovnu najdete:

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj