Přátelská pracoviště

Dvoudenní workshop - 2. část

Projekt sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb. Platforma knihovny.

Dvoudenní workshop se uskuteční v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci. Projekt je určen pracovníkům knihoven, které jsou institucionálními členy SKIP.

Lektor Mgr. David Šourek

Termín: 28. 4. 2015 - malá zasedací místnost (2. patro)


Obsah workshopu II.

 • 4. Co bychom měli vědět o specifických potřebách klientů
  • Problematika lidí se zrakovým, sluchovým a mentálním postižením
  • Zdravotní postižení – zážitková část (pohyb a orientace v podmínkách uměle navozené slepoty, nápoj, jednoduché jídlo, popis jídla na talíři, obsluha)
  • Problematika seniorů
 • 5. Služby bez bariér
  • Jak odstraňovat prostorové bariéry a využívat specifické vybavení
 • 6. Co můžu změnit.
  • Nápady a možnosti na cestě k přátelským knihovnám, sdílení zkušeností a dobrá praxe. Aplikace standardů handicap friendly.


Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj