Nové pojmy v oblasti informačních technologií

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků. 

Úterý  9. 6. 2015 od 9 hod.

Lektorka: Eliška Kymličková

  • Obsah kurzu: Kurz je určen všem, kteří mají zájem seznámit se s novými pojmy v oblasti informačních technologií: Cloud; webové aplikace; sdílení dat, v práci i rodině; bezpečnost; chytré telefony ano či ne; tablet vs. tableta; OneDrive; DiskGoogle; Dropbox; Evernote atd.
  • Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy)

  • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
  • Délka kurzu: 1 vyučovací den - 5 hodin
  • Počet účastníků: 9 -15 osob
  • Kontaktní osoba: Jaroslava Starcová, tel.: 482412124, 724834517, starcova@kvkli.cz, pište, pokud byste měli problémy s přihlášením.
  • Kontakt na letorku: e-mail lektorkaE@gmail.comhttp://www.elaaos.cz/


Informace pro účastníky kurzu základů práce na počítači, určeného pracovníkům knihoven Libereckého kraje

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je připravena za symbolický poplatek káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj