Porada ředitelů a metodiků knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí

Ve středu 2. září 2015 od 9 hod.

Malá konferenční místnost Krajské vědecké knihovny v Liberci (2. patro - vedle velkého sálu)

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj