Porada profesionálních pracovnic knihoven okresu Liberec

Pátek 20. listopadu 2015 od 9.30 hod.  v Městské knihovně Hodkovice nad Mohelkou

Program:

  • Prohlídka hodkovické knihovny a seznámení s její činností a připravovanými akcemi.
  • Knihovnické akce a projekty pro veřejnost na rok 2016
  • Webové stránky městských knihoven okresu
  • Dotační program VISK 3 na rok 2016
  • Informace z jednání sekce veřejných knihoven a regionálního výboru SKIP
  • Regionální knihovní systém Clavius REKS – aktuální informace
  • Roční výkazy knihoven za rok 2015
  • Připravované vzdělávací akce pro knihovníky
  • Informace z jednotlivých knihoven – provoz knihoven, služby, zapojení do celostátních knihovnických akcí
  • Diskuse, výměna zkušeností

Doprava je zajištěna služebním autem, odjezd z KVK v Liberci v 8,30 hodin z Pastýřské ulice (dole pod knihovnou u vjezdu do podzemních garáží).

Pozvánka a program ke staženi

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj